Coronavirus

Als u binnenkort een afspraak bij Amson & Kolhoff Notarissen heeft, dan kan deze vooralsnog gewoon doorgaan, met inachtneming van het volgende:

• Voelt u zich niet lekker en denkt u aan een infectie met het Coronavirus, of wilt u het zekere voor het onzekere nemen? Laat het dan direct aan ons weten.

• Indien de afspraak is gericht op de ondertekening van een akte, dan is het in sommige gevallen ook mogelijk om de akte bij volmacht te ondertekenen. U voorkomt daarmee een contactmoment. Wij werken daaraan mee. Indien u dat wenst, laat u dat dan even weten.

• Indien u een volmacht heeft afgegeven, dan kunt u de afspraak wel telefonisch ‘bijwonen’.

Let op: voor het ondertekenen van bepaalde akten is het niet mogelijk een volmacht af te geven In voorkomende gevallen zullen wij u hierover nader informeren.

Vanzelfsprekend heeft Amson & Kolhoff Notarissen binnen het kantoor de nodige maatregelen genomen om een infectie met het Coronavirus zoveel als mogelijk te voorkomen.

Neemt u bij uw bezoek de volgende regels in acht:

• Wij verzoeken u met zo min mogelijk mensen langs te komen. Neemt u dus geen ‘anderen’ mee, zoals vrienden, familie of kinderen.

• Neemt u zelf schrijfgerei mee waarmee u de akte of het document kunt ondertekenen.

• Het gebruik van een mobiele telefoon of tablet is niet toegestaan. Het verzoek luidt om de telefoon in jas of tas te laten.

• Tijdens de bespreking houden we zoveel mogelijk afstand van elkaar. We schudden geen handen.

• Tijdens de bespreking eet en drinkt u niets. Wij schenken dus ook geen koffie of thee.

• Intern hebben wij de nodige hygiëne maatregelen genomen ter voorkoming van het virus en wij verwachten hetzelfde van onze cliënten.

Indien u er de voorkeur aan geeft om de afspraak te verzetten, dan vernemen we dat uiteraard graag van u.

***************************************************************************************************

If you have an appointment at Amson & Kolhoff shortly, your appointment can go ahead, with due observance of the following:

• If you are not feeling well and think you may be infected with the Coronavirus or if you would rather be safe than sorry, then please inform us immediately.

• If the appointment involves signing a deed, then it is also possible in some cases to sign the deed by means of a power of attorney in order to avoid a moment of contact. We are happy to cooperate. If you would like to do so, then just let us know.

• If you have granted a power of attorney, you can ‘attend’ the appointment by telephone.

Please note that some deeds cannot be signed by granting a power of attorney. Where appropriate, we will provide you with further information.

Needless to say, Amson & Kolhoff has taken the necessary measures within its office to prevent a Coronavirus infection to the maximum possible extent.

When you visit our office, please observe the following rules:

• We kindly request you to visit our office with a minimum number of people. So please do not bring along any ‘others’, such as friends, family members or children, to the appointment.

• Please bring along your own pen to sign the deed or the document.

• The use of a mobile telephone or tablet is not permitted. We kindly request you to keep your mobile telephone in your coat or briefcase/handbag.

• During the meeting we keep the largest possible distance. We do not shake hands.

• You should not eat or drink anything during the appointment, so we will not serve coffee or tea either.

• Internally we have taken the necessary hygiene measures to prevent the virus and we expect our clients to have done the same.

If you would prefer to reschedule your appointment, then please let us know.Amson & Kolhoff Notarissen

handelsregisternr: 56244711
btw nr: NL806642002B01

Openingstijden

Maandag09:00 - 17:00 uur
Dinsdag09:00 - 17:00 uur
Woensdag09:00 - 17:00 uur
Donderdag09:00 - 17:00 uur
Vrijdag09:00 - 17:00 uur
Op de volgende dagen is ons kantoor gesloten: nieuwjaarsdag, goede vrijdag, tweede paasdag, koningsdag, hemelvaartsdag, vrijdag na hemelvaartsdag, eerste en tweede kerstdag. Op 5 december sluit ons kantoor om 14.00 uur. www.notaris020.nl

Bezoekadres

Amsterdamseweg 421
1181 BP Amstelveen